Fortepian Kawai

Fortepian Streicher

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Przetarg nieograniczony na dostawę jednej sztuki fortepianu na potrzeby Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego

opisdatapobierz
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.10.2009 acrobat icon[85 kB]
2. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 12.10.2009 acrobat icon[90 kB]
3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 29.09.2009 acrobat icon[90 kB]
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówien   acrobat icon[124 kB]
5. Załączniki do SIWZ   zip icon[294 kB]


Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dostawa jednej sztuki używanej kopii fortepianu historycznego
dla Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach

opisdatapobierz
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8.12.2009 acrobat icon[87 kB]