Komunikaty w związku z wirusem COVID-19
Miejsce - szczegóły poniżej
środa
01 kwietnia 2020

Komunikaty  w związku z wirusem COVID-19:


Zarządzenie Rektora nr 5/4/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie kształcenia na studiach stacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w innych formach oraz zmiany harmonogramu semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i ustalenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych


Zarządzenie 2/5/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zasad przebywania na terenie Akademii, wyrażania zgody na realizację zajęć na terenie Akademii oraz na indywidualne korzystanie z infrastruktury Akademii oraz ustalenia warunków zapewniających bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach lub korzystających z infrastruktury Akademii uwzględniających także ograniczenia, nakazy i zakazy określone w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 

Archiwum komunikatów w związku z wirusem COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 5/4/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

w sprawie: kształcenia na studiach stacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w innych formach oraz zmiany harmonogramu semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i ustalenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych kształcenia na studiach stacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w innych formach oraz zmiany harmonogramu semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i ustalenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnyc
wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej