Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. Informacja - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-05-04 .pdf (Acrobat Reader)[491 kB]
2. Tryb składania wniosków pomocy materialnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii, 2020-03-27 .pdf (Acrobat Reader)[417 kB]
3. Fundacja Dobra Sieć -stypendia w czasie epidemii 2020-05-13 .pdf (Acrobat Reader)[427 kB]
4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr letni - stypendium socjalne - 2019/2020 2020-01-25 .pdf (Acrobat Reader)[642 kB]
5. Zarządzenie Dyrektora NAWA z dnia 3 kwietnia 2020 2020-04-20 .pdf (Acrobat Reader)[864 kB]
6. INFORMACJA - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 2019-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[301 kB]
7. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - stypendium socjalne - 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[350 kB]
8. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW w roku 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[317 kB]
9. Aneks nr 1 /2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. do Regulaminu Świadczeń dla Studentów 2020-07-10 .pdf (Acrobat Reader)[253 kB]
10. Zanim wypełnisz wniosek - przeczytaj - załącznik nr 7 informacje dla studentów rok akad. 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[408 kB]
11. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[416 kB]
12. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY) 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
13. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie działalności gospodarczej 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[194 kB]
14. załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[248 kB]
15. załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
16. załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium 2016-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
17. załącznik nr 2- wniosek o stypendium rektora 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[490 kB]
18. załącznik nr 2 a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[183 kB]
19. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[401 kB]
20. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[437 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej