Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr letni - 2020/2021 2021-01-12 .pdf (Acrobat Reader)[387 kB]
2. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM w roku 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[317 kB]
3. Aneks nr 1 /2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. do Regulaminu Świadczeń dla Studentów 2020-07-10 .pdf (Acrobat Reader)[253 kB]
4. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/21 2020-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[475 kB]
5. Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości świadczeń dla studentów w semestrze zimowym 2020/2021 2020-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[582 kB]
6. zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - załącznik nr 7 -informacje dla studentów rok akad. 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[408 kB]
7. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[416 kB]
8. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu(OBOWIĄZKOWY) 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
9. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[194 kB]
10. załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[248 kB]
11. załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
12. załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
13. załącznik nr 2- wniosek o stypendium rektora 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[492 kB]
14. załącznik nr 2 a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[183 kB]
15. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[401 kB]
16. załącznik nr 6 - informacja o numerze rachunku bankowego 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[247 kB]
17. STYPENDIA MINISTRA NA ROK 2020/2021 informacja 2020-09-01 .pdf (Acrobat Reader)[510 kB]
18. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[437 kB]
19. Rozporządzenie MKiDN w sprawie stypendium ministra 2019-08-01 .pdf (Acrobat Reader)[345 kB]
20. Informacja - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-05-04 .pdf (Acrobat Reader)[491 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach