Aktualności

02-10-2018

WYBÓR PRZEDMIOTÓW W PLANIE STUDIÓW dla studentów studiów niestacjonarnych

WYBÓR PRZEDMIOTÓW W PLANIE STUDIÓW
dla studentów studiów niestacjonarnych
Wydziału Wokalno – Instrumentalnego.
„Elektroniczny wybór przedmiotów” dla studentów roku pierwszego

Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia zobowiązani są do utworzenia planu studiów  poprzez „elektroniczny wybór przedmiotów” dostępny pod adresem

dla stopnia I-go               planystudiow.am.katowice.pl/siatki
dla stopnia II-go             planystudiow.am.katowice.pl/siatki2

Login = email podany w procesie rekrutacji.
Po podaniu prawidłowego e-maila następuje weryfikacja i wygenerowanie hasła dostępu.

Wyboru przedmiotów dokonuje się na pełen czas trwania studiów.

„Elektroniczny wybór przedmiotów”  może być dokonany tylko raz.
Wybrany plan studiów (wydrukowany i podpisany przez studenta) należy złożyć w dziekanacie w terminie do dnia 27.10.2018. 

Zmiana planu może być dokonana wyłącznie na pisemny wniosek studenta złożony w dziekanacie.
Zmiany w planie studiów studenta dokonuje pracownik dziekanatu.

Informuje się, że wszystkie zajęcia zbiorowe odbywają się w piątki i soboty za wyjątkiem przedmiotu „integracja sztuk” które to zajęcia odbywają się w niedzielę.

Uwaga pianiści II stopnia ! Nie można wybrać profilu solowo-korepetytorskiego, gdyż na studiach niestacjonarnych ten profil nie jest prowadzony. Kliknięcie w ten profil spowoduje zablokowanie i uniemożliwi wybór odpowiedniego planu studiów.

W przypadku problemów z zalogowaniem proszę zwracać się do Działu Informatyki na adres:

di@am.katowice.pl

W razie pytań związanych z wyborem przedmiotów proszę kontaktować się z dziekanatem studiów niestacjonarnych. Indywidualne konsultacje związane z wyborem przedmiotów możliwe będą dnia 26. 10.2018 r, w godzinach 9.00-11.00 w sali „H” budynku przy ulicy Wojewódzkiej.

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej