Ogłoszenia

27-11-2019

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika na stanowisko: magazynier biblioteczny

 

Warunki zatrudnienia:

-    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w  wymiarze 3/4 etatu

 

Wymagania:

-wykształcenie - conajmniej zasadnicze,

-umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dyspozycyjność

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: kadry@am.katowice.pl do dnia 11 grudnia 2019r.

 

Informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
  ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, e-mail ado@am.katowice.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : e–mail: iod_abi@am.katowice.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz władze Uczelni
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacji będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji

  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej