Katedra Instrumentów Dętych
i Perkusji

Historia i działalność Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji

Działający od 1934 roku w strukturze organizacyjnej Śląskiego Konserwatorium Muzycznego Wydział Instrumentów Dętych stał się zalążkiem powołanej 17 XII 1957 roku Katedry Instrumentów Dętych w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Pierwszym jej kierownikiem był pochodzący z Moraw kapelmistrz, kompozytor i pedagog Zdenek Karol Rund, a członkami pedagodzy: doc. Feliks Kwiatkowski, doc. Władysław Reichert, wykł. Edward Mandera, wykł. Wiktor Osadzin, wykł. Bolesław Szubra, wykł. Adam Przybyła, wykł. Maksymilian Ronczka, naucz. Paweł Roczek. W kolejnych latach funkcję Kierownika Katedry pełnili:

doc. Feliks Kwiatkowski, doc. Paweł Roczek, prof. Andrzej Janicki, prof. Henryk Kierski
prof. Tomasz Miczka, prof. Wiesław Grochowski

W 1997 roku Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Instrumentów Dętych i Perkusji.Na przestrzeni minionych lat w Katedrze pracowali min. następujący pedagodzy:

klasa fletu – prof. Stanisław Michalik, prof. Marian Katarzyński, adt dr Maria Grochowska
klasa oboju – prof. Edward Mandera
klasa klarnetu – doc. Paweł Roczek, prof. Henryk Kierski, prof. Andrzej Janicki
klasa fagotu – wykł. Jan Miller, doc. Wiktor Osadzin, prof. Zygmunt Tlatlik
klasa saksofonu – prof. Henryk Kierski, st. wykł. Bernard Steuer
klasa waltorni – doc. Adam Przybyła, st. wykł. Mieczysław Korcz
klasa trąbki – doc. Alfred Miczka
klasa puzonu i tuby – doc. Feliks Kwiatkowski, doc. Roman Siwek
klasa perkusji – wykł. Maksymilian Ronczka, prof. Jan Zegalski, prof. zw. Stanisław Proksa

Pianiści – akompaniatorzy:
prof. Urszula Musialska, st. wykł. Teresa Drabczyk, st. wykł. Antonina Matysek-Tyńska


Obecny skład Katedry:


prof. dr hab. Stanisław Dziewior – Kierownik Katedry
prof. dr hab. Wiesław Grochowski
prof. dr hab. Tomasz Miczka
prof. dr hab. Jan Górny
prof. dr hab. Marek Barański
prof. dr hab. Roman Widaszek
prof. Janos Balint
dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
dr hab. Piotr Pyc, prof.AM
dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. AM
dr hab. Damian Walentek, prof. AM
adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz
dr hab. Krzysztof Jaguszewski, prof. AM
adt dr Wojciech Herzyk
adt dr Łukasz Zimnik
as. dr Bartłomiej Duś
as. dr Lorena Mac
wykł. Adrianna Lis
as. Piotr Nowak
as. Tomasz Żymła

Współpracownicy:
dr Jadwiga Czarkowska, mgr Kornelia Nowak

Pianiści – akompaniatorzy:
st. wykł. dr hab. Dagmara Niedziela
dr hab. Andrzej Jungiewicz, prof. AM
st. wykł. Adam Greń
mgr Joanna Krupa

Pianiści – współpracownicy
as. dr Magdalena Duś, dr Anna Czaicka, mgr Małgorzata Mokrus
mgr Adam Dobrowolski, mgr Karolina Hanulok

Studenci i absolwenci Katedry są członkami renomowanych orkiestr w kraju i za granicą oraz laureatami licznych prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. m.in.:

Józef Brejza – Genewa: II nagroda
Alfred Kasprzok – Praga: wyróżnienie
Roman Siwek – Genewa: I nagroda; Praga: II nagroda
Jan Górny – Toulon: III nagroda, Praga: wyróżnienie
Paweł Szczyrba – Praga: wyróżnienie
Eugeniusz Modliszewski – Toulon: brązowy medal
Piotr Szymyślik – Praga: III nagroda
Bartłomiej Duś – Münster Hulsta Woodwinds: I nagroda
                                 Dusseldorf Aeolus: III Nagroda i Nagroda Publiczności
Piotr Pyda – Brno: I nagroda i Grand Prix
Andrzej CieplińskiNew Talent of The Year 2015

Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji jest organizatorem "Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych", "Konkursu Fagotowo-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery", warsztatów i seminariów takich jak m.in.: „Międzynarodowa Studencka Konferencja Obojowa”, „Międzynarodowe Wiosenne Warsztaty Trąbkowe – Vincent Bach Masterclass”.

W ramach Katedry działają liczne zespoły kameralne oraz założona w roku 2006 z inicjatywy ówczesnego dziekana Wydziału Wokalno–Instrumentalnego prof. Zygmunta Tlatlika, Akademicka Orkiestra Dęta.

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej