Władze Akademii Muzycznej

Władze Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kadencja 2016-2020

prof. AM Tomasz Miczka

prof. dr hab. Władysław Szymański

JM Rektor
prof. dr hab. Władysław Szymański
e-mail:
tel. +48 32 779 21 12

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Wanda Palacz
e-mail:
tel. +48 32 779 21 11

Prorektor ds. studentów i doktorantów
dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 21 11Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Marek Nosal, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
dr hab. Ewa Biegas, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 23 04

Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
dr hab. Katarzyna Makowska, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 23 04

Dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02

Prodziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Prof. dr hab. Jerzy Jarosik
e-mail:
tel. +48 32 779 23 02


Kanclerz
mgr Katarzyna Pleśniak
e-mail:
tel. +48 32 779 21 11

Skład Senatu Akademii Muzycznej

 1. prof. dr hab. Władysław Szymański
 2. prof. dr hab. Wanda Palacz
 3. dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
 4. dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
 5. prof. dr hab. inż. Feliks Widera
 6. prof. dr hab. Stanisław Dziewior
 7. prof. dr hab. Julian Gembalski
 8. prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 9. prof. dr hab. Tomasz Miczka
 10. prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
 11. dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM
 12. dr hab. Szymon Krzeszowiec, prof. AM
 13. dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 14. dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
 15. dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM
 16. dr hab. Marek Nosal, prof. AM
 17. dr hab. Aleksander Nowak, prof. AM
 18. dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM
 19. dr hab. Piotr Chołołowicz, prof. AM
 20. adt dr Wojciech Herzyk
 21. adt dr Małgorzata Wasiucionek
 22. st. wykł. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
 23. asyst. Bartłomiej Barwinek
 24. mgr Katarzyna Pleśniak
 25. mgr Krystian Saciłowski
 26. Klaudia Boksa
 27. Piotr Bartoszek
 28. Emil Trepka
 29. Borys Urbanowicz
 30. Maciej Zieliński
 31. Hubert Żmudzki

Skład Rady Uczelni

 • dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP – przewodniczący Rady
 • dr Jacek Siebel
 • Maciej Biskupski
 • dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
 • dr hab. Aleksander Nowak, prof. AM
 • mgr Katarzyna Pleśniak
 • Hubert Żmudzki (przewodniczący Samorządu Studenckiego)
Biuletyn Informacji Publicznej